Згідно планових робіт на 2021 рік державним підприємством «Мелітопольський лісгосп», а саме Богатирським лісництвом в січні-лютому місяці 2021 року в кв. 54 вид. 1-2 який не належить до території природно-заповідного фонду підприємства проводились заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірково-санітарні рубки. 

Відповідно «Санітарним правилам в лісах України»  затвердженими постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1224) в пункті 12 прописано, що вибірково-санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених в наслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і в наслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп. В пункті 13 прописано, що власники лісів, постійні лісокористувачі призначають на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень вибіркові-санітарні рубки.

У серпні місяці працівниками підприємства під час проведення санітарного огляду лісових насаджень було виявлено появу ознак погіршення санітарного стану лісового насадження в даному кварталі про що складено повідомлення.

У вересні місяці 2020 року разом із представниками державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, в результаті чого було складено акт лісопатологічного обстеження, в якому вказано, що в даному кварталі діють осередки сильного ступеня ураження бактеріозів, некрозних хвороб, збудників коренево комлевих гнилей, а також затяжна посуха, порушення температурного режиму призвели до послаблення фізіологічного стану та захисних функцій дерев, та потребують проведення вибірково-санітарних рубок.

В жовтні місяці 2020 року спеціальною ланкою з відведення і таксації лісосік було проведено вимітку дерев які підлягають вирубанню для проведення вибірково санітарних рубок. Під час відбору дерев в рубку проводилось клеймування цих дерев біля шийки кореня з позначення категорії технічної придатності на висоті 1,3 м., з занесенням цих дерев в польову перелікову відомість. Також під час відведення проводиться нумерація дерев, що підлягають вирубанню, починаючи з тих, що мають ступінь товщини стовбура 24 см. і більше на висоті 1,3м., та складається нумераційна відомість дерев призначених до вибірково-санітарних рубок із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстави для відбору їх до рубки, що відповідає пункту 26 (додаток 4) «Санітарних правил в лісах України»  затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1224), а також проводиться фотофіксація кожного відведеного дерева.

Наприклад дерево № 36 діаметр на висоті 1,3 м., якого складає 44 см. відноситься до V категорії стану дерев, відповідно пункту 6  (додаток 3) «Санітарних правил в лісах України»

На підставі матеріалів лісовпорядкування, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, акту лісопатологічного обстеження, матеріалів відведення лісосік було складено план заходів з поліпшення санітарного стану лісів, який в грудні місяці 2020 року було погоджено з державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Херсонлісозахист», а в січні місяці 2021 року було погоджено з Запорізьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

25 січня 2021 року підприємством було видано лісорубний квиток серії ЗП ЛРК № 000601  на проведення у кварталі 54 виділи 1-2 санітарно-вибіркових рубок, в якому зазначено, що спосіб очищення лісосіки проводиться одночасно з рубкою шляхом розкидання залишків для подальшого перегнивання. Відповідно до вимог постанови КМУ № 761 від 23 травня 2007 року «Про порядок спеціального використання лісових ресурсів», пункту 6.4 розділу 6 «Правила рубок головного користування» очищення місць рубок можливо проводити:

  1.      Збиранням порубкових решток у купи та вали для перегнивання.
  2. Розкидання подріблених на відрізки порубкових решток по лісосіці. На ерозійно небезпечних ділянках очищення проводиться тільки таким способом.

У зв’язку з підвищеною пожежонебезпекою в лісових насадженнях, підприємство використовує для очищення місць рубок спосіб розкидання подріблених на відрізки порубкових решток по лісосіці.

25 січня 2021 року листом № 01-09/51 було повідомлено голову Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади Олександра Правосуда, що на території даного кварталу будуть проводитись заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірково-санітарні рубки.

Таким чином державним підприємством «Мелітопольський лісгосп» при проведені санітарно-вибіркових рубок у Богатирському лісництві в кварталі 54 виділи 1-2 було дотримано всі вимоги Санітарних правил в лісах України, Правил спеціального використання лісових ресурсів та інших існуючих законодавчих актів.

Прес служба державного підприємства «Мелітопольське лісове господарство».