Лісове господарство потребує системних змін. Державним агентством лісових ресурсів України запропоновано провести укрупнення лісогосподарських підприємств області шляхом з’єднання. Для успішного реформування галузі необхідна підтримка Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Попереду багато сумлінної, вдумливої, зваженої роботи і рівнозначної їй відповідальності. Тоді, очевидно, й можна буде вести мову про успішне реформування лісової галузі області.

Ліс – це у значній мірі творіння рук людини, яка вирощує, оберігає та за ним доглядає. Збереження функціонування лісової охорони повинно бути пріоритетним напрямком реформування, особливо в Запорізькій області, де посушливе літо, тепла осінь та коротка зима. Ліси Запорізької області штучного походження, і переважно виконують роль захисних, рекреаційних та агролісомеліоративних насаджень. Лісогосподарські підприємства області не проводяться рубки головного користування. Тому державним підприємствам Півдня необхідна підтримка держави, а саме фінансування з державного бюджету на виконання основних лісогосподарських заходів. За відсутності державного фінансування будуть зупинені роботи зі створення нових захисних насаджень на малопродуктивних і деградованих землях, не буде можливості здійснювати попереджувальні протипожежні заходи в лісах, що підвищить ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, які часто призводять до надзвичайних наслідків.

На даному етапі реформування необхідно надати більше можливостей лісництвам і у фінансовому, і в матеріально-технічному забезпеченні. Лісництвам області необхідні державні кошти для належної оплати праці державної лісової охорони, заміни застарілих основних засобів, створення комфортних умов праці, оновлення технічного забезпечення.

Багато лісівників працюють у галузі цілими династіями, які передають свій досвід молоді. На підприємствах області працюють молоді фахівці, які привносять нові напрацювання, технології те методи ведення лісового господарства. Працівники лісогосподарських підприємств області об’єднує любов до природи, фізична витривалість, сумлінність, мобільність і готовність до ненормованого робочого дня, сміливість та рішучість. Для успішного реформування лісової галузі надважливо провести переатестацію кадрів. Тут є багато плюсів, в тому числі — це, звичайно, гідна заробітна плата. Це дозволить залучати на роботу молодих спеціалістів, які побачать перспективи роботи у галузі.

Виходячи з державницьких позицій, головна мета реформування — збереження українських лісів у державній власності. Щоб завжди була робота для фахівців у лісі і довкола лісу. Особливо в селах, де проживає молодь та знайти роботу вкрай тяжко.

Без зміни податкового законодавства говорити про зміни в галузі немає сенсу. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів і податок на землю потрібно замінити на один податок.

Кабінету Міністрів України та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів необхідно прийняти низку постанов, наказів та рішень стосовно змін, оподаткування, розширення економічних можливостей, направлення державних коштів на переоснащення лісництв та державних підприємств.

Лісогосподарським підприємствам Запорізької області запропоноване укрупнення надасть можливість для позивних зрушень, і допоможе більш ефективно працювати, тобто від об’єднання буде позитивний економічний ефект.