Район розташування ДП «Мелітопольське ЛМГ» відноситься до числа сільськогосподарських районів з добре розвинутою промисловістю. Лісистість зони діяльності підприємства складає 3,7 %. Звичайно, що найбільшу цінність становлять його лісові масиви, які разом з системою лісосмуг були створені для пом’якшення негативного впливу вітрової ерозії на агроценози. Серед них важливе значення належить Старобердянському, Богатирському, Родіонівському та іншим штучним лісам. У ХХ ст. вони стали важливими осередками для копитних тварин (дикий кабан, європейська козуля і навіть лось) та стаціями переживання для них під час інтенсивних польових робіт. Саме їх наявність вважається запорукою підтримки структури степових популяцій зазначених видів.   Окрім того, штучні лісові масиви є місцями розмноження значної кількості фазана, сірого зайця та інших мисливських тварин, які є важливим об’єктами полювання . Для всіх штучних лісів ДП «Мелітопольське ЛМГ» характерними ознаками являються слідуючи риси: невелика площа від 1-1030 га.; острівний характер розміщення; різноманітний породний склад; різновіковість, різноповнотність і багатоярусність насаджень з рідинами, та галявинами; більш своєчасний догляд за лісовими культурами, ніж в природних лісах; чіткий розподіл території на квартали.

     З метою поліпшення санітарного стану лісу на території державного підприємства «Мелітопольське лісомисливського господарство» проводяться  рубки формування та санітарні рубки.

       Так,  у 2016 році проведено вибіркових санітарних рубок на площі 661 га., за 9 місяців  2017 році проведено вибіркових санітарних рубок на площі 227 га. Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Санітарні рубки не впливають пагубно на мисливські угіддя і на мисливську фауну. Зменшення зімкненості «повноти» деревостану після рубки сприяє розвитку під його наметом підросту, підліску, трав’яного покриття. Внаслідок виникнення «вікон», прогалин покращуються кормові і захисні властивості угідь. Зменшення зімкнутості покращує гніздові і особливо виводкові стації куроподібних птахів. Відповідно п. 5 санітарних правил в лісах України (зі змінами), які були затверджені  Кабінетом Міністрів України від 26.10.2016 року № 756, та з метою охорони рідких видів птахів, а саме: гуска білолоба мала, казарка, червоновола, огар, нерозень, чернь червонодзьоба, чернь білоока, гоголь, крохаль довгоносий, журавель сірий, журавель степовий, хохітва, лежень, ходуличник, шилодзьобка, кулик – сорока, кроншнеп великий, дерихвіст степовий, дерихвіст лучний, голуб – синяк, які занесені до Червоної книги України, нами було створено охоронну зону площею 338 га. у кварталах 120 -129 Старо-Бердянського лісництва.

       Негативний ефект діяльності підприємства від санітарних рубок на фауну мінімізований за рахунок не проведення заходів в місцях інтенсивної міграції тварин та в період «тиші» розмноження тварин. Відповідно до частини першої статті 39 «Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин» Закону України № 2894-ІІІ від 13.12.2001 року із змінами, внесеними від 09.04.2015 р. № 322-VІІІ. Затверджені місця розмноження диких тварин (кабана дикого, козуля, заєць русак, куріпка сіра, фазан) відповідно рапортів лісничих всіх лісництв. Шум при лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. Тому у весняний період знижуються шумові навантаження на тварин шляхом не проведення лісогосподарських робіт в місцях проживання тварин та біля них. В інші періоди санітарні рубки на тваринний світ не впливають, зокрема тому, що площі, на яких проводяться, переважно, невеликі.

      Таким чином, ми вважаємо, що найбільш дієвим і по суті безальтернативним методом боротьби щодо недопущення розповсюдження шкідників та всихання на інші не вражені шкідниками ділянки лісу  є доцільність проведення рубок формування і оздоровлення лісу у місцях поширення хвороб дерев. Адже масштаби пошкодження досягли такого рівня, що біологічні методи боротьби не завжди допомагають тому  йде поступове всихання лісових насаджень. Загальна площа осередків шкідників становить 346 га (ДЗЛ) дубова зелена листовійка. Тому потрібно проводити санітарні  рубки хворих дерев з дотриманням всіх вимог законодавства.

Головний мисливствознавець                                                                                           Ніколаєв В.А.