ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері інших природничих наук 2281 КПКВК 1901060 Державний бюджет 90000,00 грн.

(Дев’яносто   тисяч гривень 00 коп. з ПДВ)

Процедура не проводиться 72.19.1
Шини та камери гумові нові 2281 КПКВК 1901060 Державний бюджет 70000,00 грн.

(Сімдесят тисяч гривень 00 коп. з ПДВ)

Процедура не проводиться 22.11.1
Частини та приладдя до моторних  транспортних засобів, н.в.і.у. 2281 КПКВК 1901060  

Державний бюджет

50000,00 грн.

(П’ятдесят   тисяч  гривень 00 коп. з ПДВ)

Процедура не проводиться 29.32.3
Рослини лісові, живі; насіння лісових дерев 2281 КПКВК 1901060  

Державний бюджет

95000,00 грн.

(Дев’яносто п’ять  тисяч  гривень 00 коп. з ПДВ)

Процедура не проводиться 02.10.1
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2281 КПКВК 1901060 Державний бюджет 99800,00 грн.

(Дев’яносто дев’ять   тисяч вісімсот  гривень 00 коп. з ПДВ)

Процедура не проводиться 19.20.2

державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство», 00991976
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Голова комітету з конкурсних торгів                                  Приходько А. В.                      __________________
(підпис)                        М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                             Стержантова О.С.                   ___________________
(підпис)