Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Лімітів використання (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, одним мисливцем за день полювання у сезон полювання 2021-2022 років» від 27.05.2021 року № 346 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07 червня 2021 за № 756/36378,

НАКАЗУЮ:

  1. Установити такі строки полювання:

1.1. Норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів ( крім кулика- сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого) – з ранку за годину до сходу сонця 07 серпня до 26 грудня 2021 року включно.

1.2. Голубів (крім голуба-синяка) – з ранку за годину до сходу сонця 07 серпня до 26 грудня 2021 року включно.

1.3. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника ( крім гуски малої (білолобої малої)) – з ранку за годину до сходу сонця 07 серпня 2021 року до 26 грудня 2021 року включно.

1.4. На перепела – з ранку за годину до сходу сонця 07 серпня до 31 жовтня 2021 року включно.

1.5. На фазана та куріпку сіру – з 02 жовтня до 26 грудня 2021 року включно.

1.6. На пернату дичину, вирощену на фермах і випущену в мисливські угіддя «під постріл» — згідно до встановлених цим наказом строків полювання по конкретним видам дичини.

1.7. На зайця-русака – з 07 листопада 2021 року до 30 січня 2022 року включно.

1.8. На лисицю, єнотовидного собаку, вовка – з 07 листопада 2021 року до 27 лютого 2022 року включно (після закриття полювання на зайця-русака, тільки під керівництвом посадової особи користувача мисливських угідь).

1.9. Полювання на види, які занесені до «Червоної книги України» -забороняється.

1.10. Мисливство в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду – забороняється.

1.11. Полювання на території Приазовського національного природного парку – забороняється.

            2. Установити, що:

2.1.1. Днями полювання на пернату дичину, є – середа*, субота, неділя;

середа*— для мисливців з мисливськими собаками, які мають відповідний паспорт на собаку.

            2.1.2. Днями полювання на фазана та куріпку сіру, є – середа*, субота, неділя; середа*- для мисливців з мисливськими собаками, які мають відповідний паспорт на собаку.

2.1.3. На хутрових:

— на зайця-русака – неділя;

— на лисицю, єнотовидного собаку, вовка – неділя.

2.2. Дена норма добування зайця – русака – один заєць.

Норми відстрілу вовка, лисиці та єнотовидного собаки не лімітовано.

2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:

норець великий – 2              лиска ————— 6              перепел————15

гуски —————-  3               куріпка сіра —— 3              кулики ————10

качки —————  5              фазан  ————— 3              голуби ————10

Перната дичина, вирощена на фермах «під постріл» є ненормована.

2.4. Полювання на пернату дичину, хутрового звіра проводиться у відповідності до вимог  Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та «Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин» затвердженим наказом № 549 Міністерство аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 року і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року № 1211/19949).

2.5. Добування вовка, лисиці та єнотовидної собаки дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця відстрільної картки на добування інших мисливських тварин відповідно до встановлених цим наказом строків та днів.

2.6. Відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон здійснюється мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин.

2.7. Відстрільні картки на добування мисливських тварин видаються мисливцям безпосередньо користувачем мисливських угідь, відповідно до пропускної спроможності цих угідь.

2.8. Мисливцям дотримуватися профілактичних заходів щодо сказу, африканської чуми свиней та інших небезпечних хвороб, а у разі виявлення ослаблених тварин або загиблих негайно інформувати користувача мисливських угідь, а користувач мисливських угідь в свою чергу інформує органи Держпродспоживслужби, Запорізького ОУЛМГ та інші зацікавлені органи та вживає необхідні заходи відповідно до чинного законодавства України.

2.9. Користувач мисливських угідь самостійно має право закривати полювання на окремий вид або всі види диких тварин в мисливських угіддях при виникнення або загрозі поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей.

2.10. Відстріл диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до «інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи», яка затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 р. № 60 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2014 р. за № 423/25200.

3. Єгерській службі:

3.1. Забезпечити дотримання порядку видачі відстрільних карток, обліку добутої дичини, організацію та здійснення полювання, реєстрацію мисливців.

3.2. Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка,  дозвіл  на  діагностичний  та селекційний відстріл тощо) видавати мисливцям з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 № 2234-VIII.

3.3. Перед початком полювання забезпечити проведення інструктажів мисливців з питань техніки безпеки при поводженні із зброєю та здійсненні полювань.

3.4. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають необхідні документи на право полювання, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

3.5. Перед початком та після полювання мисливець робить сам відповідний запис у щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання. За відсутність відмітки у щорічній контрольній карці обліку добутої дичини і порушень правил полювання у зазначений день чи про добуту ним дичину, а також в відстрільній картці особисту відповідальність несе сам мисливець.

           3.6. Забезпечити охорону мисливського фонду від браконьєрства, контроль та дотримання мисливцями правил полювання, норм добування мисливських тварин.

3.7. Своєчасно довести до відома мисливців, зацікавлених державних органів влади та громадськості (через засоби масової інформації) про встановлені норми добування, строки та порядок здійснення полювання в мисливському сезоні 2021 – 2022 років в мисливських угіддях державного підприємства «Мелітопольське лісове господарство».

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

ДП «Мелітопольський лісгосп»                                         Мирон ПОЛУЛІХ