Новини

Заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Згідно планових робіт на 2021 рік державним підприємством «Мелітопольський лісгосп», а саме Богатирським лісництвом в січні-лютому місяці 2021 року в кв. 54 вид. 1-2 який не належить до території природно-заповідного фонду підприємства проводились заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірково-санітарні рубки. 

Відповідно «Санітарним правилам в лісах України»  затвердженими постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1224) в пункті 12 прописано, що вибірково-санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених в наслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і в наслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп. В пункті 13 прописано, що власники лісів, постійні лісокористувачі призначають на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень вибіркові-санітарні рубки.

У серпні місяці працівниками підприємства під час проведення санітарного огляду лісових насаджень було виявлено появу ознак погіршення санітарного стану лісового насадження в даному кварталі про що складено повідомлення.

У вересні місяці 2020 року разом із представниками державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, в результаті чого було складено акт лісопатологічного обстеження, в якому вказано, що в даному кварталі діють осередки сильного ступеня ураження бактеріозів, некрозних хвороб, збудників коренево комлевих гнилей, а також затяжна посуха, порушення температурного режиму призвели до послаблення фізіологічного стану та захисних функцій дерев, та потребують проведення вибірково-санітарних рубок.

В жовтні місяці 2020 року спеціальною ланкою з відведення і таксації лісосік було проведено вимітку дерев які підлягають вирубанню для проведення вибірково санітарних рубок. Під час відбору дерев в рубку проводилось клеймування цих дерев біля шийки кореня з позначення категорії технічної придатності на висоті 1,3 м., з занесенням цих дерев в польову перелікову відомість. Також під час відведення проводиться нумерація дерев, що підлягають вирубанню, починаючи з тих, що мають ступінь товщини стовбура 24 см. і більше на висоті 1,3м., та складається нумераційна відомість дерев призначених до вибірково-санітарних рубок із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстави для відбору їх до рубки, що відповідає пункту 26 (додаток 4) «Санітарних правил в лісах України»  затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1224), а також проводиться фотофіксація кожного відведеного дерева.

Наприклад дерево № 36 діаметр на висоті 1,3 м., якого складає 44 см. відноситься до V категорії стану дерев, відповідно пункту 6  (додаток 3) «Санітарних правил в лісах України»

На підставі матеріалів лісовпорядкування, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, акту лісопатологічного обстеження, матеріалів відведення лісосік було складено план заходів з поліпшення санітарного стану лісів, який в грудні місяці 2020 року було погоджено з державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Херсонлісозахист», а в січні місяці 2021 року було погоджено з Запорізьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

25 січня 2021 року підприємством було видано лісорубний квиток серії ЗП ЛРК № 000601  на проведення у кварталі 54 виділи 1-2 санітарно-вибіркових рубок, в якому зазначено, що спосіб очищення лісосіки проводиться одночасно з рубкою шляхом розкидання залишків для подальшого перегнивання. Відповідно до вимог постанови КМУ № 761 від 23 травня 2007 року «Про порядок спеціального використання лісових ресурсів», пункту 6.4 розділу 6 «Правила рубок головного користування» очищення місць рубок можливо проводити:

  1.      Збиранням порубкових решток у купи та вали для перегнивання.
  2. Розкидання подріблених на відрізки порубкових решток по лісосіці. На ерозійно небезпечних ділянках очищення проводиться тільки таким способом.

У зв’язку з підвищеною пожежонебезпекою в лісових насадженнях, підприємство використовує для очищення місць рубок спосіб розкидання подріблених на відрізки порубкових решток по лісосіці.

25 січня 2021 року листом № 01-09/51 було повідомлено голову Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади Олександра Правосуда, що на території даного кварталу будуть проводитись заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірково-санітарні рубки.

Таким чином державним підприємством «Мелітопольський лісгосп» при проведені санітарно-вибіркових рубок у Богатирському лісництві в кварталі 54 виділи 1-2 було дотримано всі вимоги Санітарних правил в лісах України, Правил спеціального використання лісових ресурсів та інших існуючих законодавчих актів.

Прес служба державного підприємства «Мелітопольське лісове господарство».

Щодо реформування галузі

Лісове господарство потребує системних змін. Державним агентством лісових ресурсів України запропоновано провести укрупнення лісогосподарських підприємств області шляхом з’єднання. Для успішного реформування галузі необхідна підтримка Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Попереду багато сумлінної, вдумливої, зваженої роботи і рівнозначної їй відповідальності. Тоді, очевидно, й можна буде вести мову про успішне реформування лісової галузі області.

Ліс – це у значній мірі творіння рук людини, яка вирощує, оберігає та за ним доглядає. Збереження функціонування лісової охорони повинно бути пріоритетним напрямком реформування, особливо в Запорізькій області, де посушливе літо, тепла осінь та коротка зима. Ліси Запорізької області штучного походження, і переважно виконують роль захисних, рекреаційних та агролісомеліоративних насаджень. Лісогосподарські підприємства області не проводяться рубки головного користування. Тому державним підприємствам Півдня необхідна підтримка держави, а саме фінансування з державного бюджету на виконання основних лісогосподарських заходів. За відсутності державного фінансування будуть зупинені роботи зі створення нових захисних насаджень на малопродуктивних і деградованих землях, не буде можливості здійснювати попереджувальні протипожежні заходи в лісах, що підвищить ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, які часто призводять до надзвичайних наслідків.

На даному етапі реформування необхідно надати більше можливостей лісництвам і у фінансовому, і в матеріально-технічному забезпеченні. Лісництвам області необхідні державні кошти для належної оплати праці державної лісової охорони, заміни застарілих основних засобів, створення комфортних умов праці, оновлення технічного забезпечення.

Багато лісівників працюють у галузі цілими династіями, які передають свій досвід молоді. На підприємствах області працюють молоді фахівці, які привносять нові напрацювання, технології те методи ведення лісового господарства. Працівники лісогосподарських підприємств області об’єднує любов до природи, фізична витривалість, сумлінність, мобільність і готовність до ненормованого робочого дня, сміливість та рішучість. Для успішного реформування лісової галузі надважливо провести переатестацію кадрів. Тут є багато плюсів, в тому числі — це, звичайно, гідна заробітна плата. Це дозволить залучати на роботу молодих спеціалістів, які побачать перспективи роботи у галузі.

Виходячи з державницьких позицій, головна мета реформування — збереження українських лісів у державній власності. Щоб завжди була робота для фахівців у лісі і довкола лісу. Особливо в селах, де проживає молодь та знайти роботу вкрай тяжко.

Без зміни податкового законодавства говорити про зміни в галузі немає сенсу. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів і податок на землю потрібно замінити на один податок.

Кабінету Міністрів України та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів необхідно прийняти низку постанов, наказів та рішень стосовно змін, оподаткування, розширення економічних можливостей, направлення державних коштів на переоснащення лісництв та державних підприємств.

Лісогосподарським підприємствам Запорізької області запропоноване укрупнення надасть можливість для позивних зрушень, і допоможе більш ефективно працювати, тобто від об’єднання буде позитивний економічний ефект.

Зламані місця відпочинку Старо – Бердянського лісництва.

Лісовою охороною Старо – Бердянського лісництва з початку 2021 року   було відремонтовано майданчики для відпочинку в кількості: три майданчика для відпочинку з мангалом, 10 майданчиків відпочинку на пеньках, 8 міст обладнаних столом з лавочками,  два туалети та при в їзді на зону відпочинку стоїть причеп для вивозу сміття. На  рекреаційній ділянці встановлено нагадування про необхідність залишати місце відпочинку чистим в виді інформаційної агітації в кількості 3 шт., та обережно з вогнем в кількості 6 інформаційних біг-бордів і панно.

При прибиранні території  ландшафтного заказника загальнодержавного значення    «Старобердянський» після свята 08.03.2021 року лісовою охороною лісництва було виявлено зламані місця відпочинку. На цей час лісовою охороною ведеться ремонт міст відпочинку.

Нажаль із за низької екологічної свідомості деяких відпочиваючих на святах 08.03.2021 року державне підприємство «Мелітопольське лісове господарство» змушено звернутись до кожного відпочиваючого, який відпочивав на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Старобердянський» бажання жити як „ в Європі ”- це оставляти після себе незламані, та прибрані місця відпочинку!

Прес служба державного підприємства «Мелітопольське лісове господарство».

Увага! Акція «Озеленення планети»!!!

20 березня відбудеться громадська Акція Державного агентства лісових ресурсів України «Озеленення планети» у співпраці з благодійним фондом «Озеленення України».

Метою Акції є відновлення українських лісів, підвищення поінформованості суспільства щодо важливості та необхідності проведення лісогосподарських заходів, поширення знань про ліси та їх важливість для існування життя на планеті, поліпшення екологічної ситуації в країні, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи.

Кожен охочий зможе безпосередньо в лісі, прослухавши короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні сіянці та саджанці за допомогою спеціального обладнання.

Запрошуємо громадян України, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації, державних установ та організацій, бізнесових структур долучатися до Акції «Озеленення планети».

 Увага! Акція «Озеленення планети»!!!

 03.03.2021

20 березня відбудеться громадська Акція Державного агентства лісових ресурсів України «Озеленення планети» у співпраці з благодійним фондом «Озеленення України».

Метою Акції є відновлення українських лісів, підвищення поінформованості суспільства щодо важливості та необхідності проведення лісогосподарських заходів, поширення знань про ліси та їх важливість для існування життя на планеті, поліпшення екологічної ситуації в країні, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи.

Кожен охочий зможе безпосередньо в лісі, прослухавши короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні сіянці та саджанці за допомогою спеціального обладнання.

Запрошуємо громадян України, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації, державних установ та організацій, бізнесових структур долучатися до Акції «Озеленення планети».

Місцерозташування лісових ділянок та орієнтовні обсяги відтворення лісів 

в лісах лісогосподарських підприємств Запорізької області на весну 2021 року

Державні підприємстваСтруктурні підрозділиКварталВиділПлоща, гаЗагальна кількість садивного матеріалу тис.штМісцерозташу-вання земельних ділянокВідповідальна особа за проведення заходів, контакти
ДП «Бердянське ЛГ»Осипенківське лісництво2331,04,846.973104, 36.851013головний лісничий Завальнюк Н.В. 0992221801
ДП «Запорізьке ЛМГ»Крутоярівське лісництво16241,51,547.6850858, 35.1103544інженер ЛК Лозова Л.І. 0966128039
Олександрівське лісництво510,52,047.791043, 35.261996
ДП «К-Дніпровське ЛГ»Іванівське лісництво125,02,09,547.476685, 34.663562лісничий Радченко В.В. 0669917135
ДП «Мелітопольське ЛГ»Семенівське лісництво688,05,021,046.564090, 35.283559головний лісничий     Орда Е.В. 0674237081
Старо-Бердянське лісництво314,01,08,346.552650, 35.281501
1367,04,117,246.594964, 35.271025
Богатирське лісництво1282,01,98,046.594964, 35.271025
1283,04,016,8
ДП «Пологівське ЛМГ»Гуляйпільське лісництво435,1,20,83,847.683523, 36.520125інженер ЛК Діхтяр А.В. 0660623083
Пологівське лісництво5921,04,847.489375, 36.609408
Оріхівське лісництво9111,77,147.656423, 35.935135
Василівське лісництво11231,04,247.200954, 35.185994
ВСЬОГО25,5109,0