Фауна є невід’ємним компонентом будь якої екологічної системи. Значення робіт по її охороні, відтворенню, раціональному використанню як засобу біологічного регулювання природних процесів особливо зростає в умовах інтенсифікації виробництва. В зв’язку з цим необхідно, перш за все, мати вірогідні дані про видовий склад фауни лісових, водно болотних, сільськогосподарських угідь, її чисельність, специфіку поширення і розміщення в угіддях, динамічних процесах розвитку популяції основних видів. Для отримання таких даних необхідно при лісовпорядженні, землевпорядженні, розробці поточних і перспективних планів розвитку господарств проводити обліки фауни.

             26 травня 2017 року в мисливських угіддях  державного підприємства « Мелітопольське лісомисливське господарство» з мисливцями Мелітопольського районну проводився облік водоплавної пернатої дичини. При обліку було підраховано фактичну чисельність водоплавної дичини на всій площі мисливських угідь на момент проведення облікових робіт. При проведені обліку за мисливцями  Мелітопольського районну були закріпленні працівники господарства. Акти обліку, облікові картки, списки мисливців, які приймали участь в проведенні обліку здані в відділ мисливського господарства .

 

Головний мисливствознавець

ДП «Мелітопольське ЛМГ»                                                                                   Ніколаєв В.А.