Мін’юст розробив та направив на погодження до ДРС проект наказу про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, який було затверджено наказом Мін’юсту від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5).

          В цілому пропонується внести зміни до 329 статей Переліку № 578/5.

         Зокрема, строки зберігання документів з основної діяльності, зазначені у статтях 37, 39, 51, 53, 54, 72, 73 Переліку № 578/5, пропонується змінити з 75 років на строк «до ліквідації організації», а строк зберігання 75 років залишити тільки для документів з кадрових питань (особового складу). Відповідно цей строк зберігання буде однаковим як для організацій, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (далі — НАФ), так і для організацій, у діяльності яких документи НАФ не створюються.

  Деякі документи, наприклад, контракти про права та обов’язки керівників організацій, договори цивільно-правового характеру з фізичними особами запропоновано віднести до документів з кадрових питань (особового складу) й змінити їх строк зберігання на 75 років.

       Також пропонується збільшити строки зберігання табелів обліку використання робочого часу з одного до трьох років (за умови завершення перевірки контролюючими органами).

Інспектор з кадрів    М.В. Бабенкова