За 7 місяців 2018 року обсяг реалізованої продукції на підприємстві склав  — 6058 тис. грн.

      За 6 місяців 2018 року підприємством отримано 63 тис. грн.. чистого прибутку, або 315% до 20 тис. грн.. отриманих у минулому році.

        На ведення лісового господарства витрачено – 4384  тис. грн.., з них: 3591,8 тис. грн.  власних коштів, 792,2 тис. грн.. кошти обласного бюджету.

       Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 7 місяців 2018 року склала 78 осіб, в порівнянні з відповідним періодом 2017 роком – 84 особи зменшилась на 6 чоловік  і склала 92,9%.

            Фактична чисельність працюючих на цей час на підприємстві 79 чоловік із 83 чоловік по списковій чисельності.

       Фонд заробітної плати за 7 місяців 2018 року склав 2816,6 тис. грн.,  118,8% до відповідного періоду минулого року (2371,6 тис. грн.). Зростання відбулось у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. На теперішній час заборгованості по заробітній платі не має.

        Станом на 01.08.2018 року підприємством сплачено всього 2231 тис. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів, а саме  до державного бюджету – 967 тис. грн.,  до місцевого  бюджету – 615 тис. грн., єдиний внесок у сумі – 650 тис. грн..

            Недоїмки перед бюджетом та фондами немає.

          Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 01.08.2018 року складає – 8 тис. грн.

           Кредиторська заборгованість станом на 01.08.2018 року складає – 379 тис. грн.

Головний бухгалтер                                                      Л.М. Москаленко