Обсяг реалізованої продукції в державному підприємстві «Мелітопольське лісомисливське господарство» за 2 місяці 2019 року склав 2000 тис. грн., що складає 154 % до обсягу реалізації відповідного періоду минулого року.

В державному підприємстві «Мелітопольське лісомисливське господарство» середня заробітна плата за січень-лютий 2019 року склала 5773,30 грн., що складає 140,5 % до середньої заробітної плати січня-лютого минулого року 4107,89 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у лютому 2019 року склала 90 чоловік, а з початку 2019 року 88 чоловік.

Головний економіст

Орда Т.В.