Кадрова робота

Організація кадрового забезпечення розвитку підприємства

     Одним з головних критеріїв підприємства є кадрове забезпечення. За умови правильного забезпечення кадрами, підприємство може досягнути поставлених цілей. Персонал підприємства – це його головний ресурс, від роботи якого залежать результати діяльності підприємства.

    Завдання щодо підбору персоналу стоїть практично перед будь-яким підприємством. Професіональний підбір нових працівників не тільки забезпечує режим нормального функціонування підприємства, але й закладає фундамент його майбутнього.

   Метою кадрового забезпечення є залучення до роботи працівників, здатних виконувати свої посадові обов’язки на рівні, що відповідає вимогам роботодавця.

    Організаційна складова кадрового забезпечення в багатьох факторах визначає ефективність функціонування трудового колективу як системи в цілому та кожного працівника окремо.

    Основним критерієм правильної роботи будь-якого підприємства є правильна організація її керівником та його взаємодія із працівниками.

    Велику цінність для нашого підприємства являють собою працівники, які сумлінно працюють на протязі багатьох років  та не зважаючи ні на що все ж таки підтримують роботу підприємства на доброму рівні.

Завдяки сумлінній праці та відданості працівників наше підприємство працює у звичному режимі та займає провідні місця серед показників району та області.

    Однак, через відсутність бюджетного фінансування чисельність працівників підприємства значно знизилась,  багато співробітників з великим досвідом роботи звільнились. Але не зважаючи ні на що, хочеться подякувати всім працівникам підприємства, які приймали участь  у примноженні та збереженні лісів.

   

Інспектор з кадрів М.В. Мєхтієва

Набули чинності зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок

     У зв’язку зі змінами, які набули чинності 27.07.2018 року скасовано п. 2.21 Інструкції № 58 щодо трудових книжок працівників представництв іноземних юридичних осіб.

 П. 2.21-1 Інструкції № 58 залишився без змін, який передбачає, що трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії та ін.), зберігаються безпосередньо в працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інспектор з кадрів М.В. Мєхтієва

МІН’ЮСТ ПРОПОНУЄ ЗБІЛЬШИТИ СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ДЕЯКИХ ДОКУМЕНТІВ

       Мін’юст розробив та направив на погодження до ДРС проект наказу про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, який було затверджено наказом Мін’юсту від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5).

          В цілому пропонується внести зміни до 329 статей Переліку № 578/5.

         Зокрема, строки зберігання документів з основної діяльності, зазначені у статтях 37, 39, 51, 53, 54, 72, 73 Переліку № 578/5, пропонується змінити з 75 років на строк «до ліквідації організації», а строк зберігання 75 років залишити тільки для документів з кадрових питань (особового складу). Відповідно цей строк зберігання буде однаковим як для організацій, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (далі — НАФ), так і для організацій, у діяльності яких документи НАФ не створюються.

  Деякі документи, наприклад, контракти про права та обов’язки керівників організацій, договори цивільно-правового характеру з фізичними особами запропоновано віднести до документів з кадрових питань (особового складу) й змінити їх строк зберігання на 75 років.

       Також пропонується збільшити строки зберігання табелів обліку використання робочого часу з одного до трьох років (за умови завершення перевірки контролюючими органами).

Інспектор з кадрів    М.В. Бабенкова

 

Трудовий кодекс України

У 2018 році планується запроваджений Трудовий кодекс України, який принесе деякі нові зміни.

Одним із моментів стало прийняття прав сексуальних меншин, визнання працівників, котрі працюють не в офісі чи на виробництві, а вдома, тобто дистанційно. Також кодекс 2018 ввів норми, щодо неприпустимості расових, статевих, сексуальних, релігійних чи національних орієнтирів.

Як запевнили політики, новий кодекс зробить умови роботи більш комфортними. Разом із підвищенням заробітної плати, він збільшить кількість працездатного населення, котре повертається з-за кордону назад в Україну.

Але документ не пройшов необхідну процедуру (не прийнятий).

Інспектор з кадрів

М.В. Бабенкова

Чисельність працівників

       В зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування лісової галузі та тяжким фінансовим становищем підприємства  багато співробітників звільнилося з роботи, або знаходиться у відпустках  без збереження заробітної плати. Станом на 01.12.2017 року чисельність працівників складала 96 осіб. На сьогоднішній день на підприємстві працює 78 працівників.

       Сподіваємося, що бюджетне фінансування повернеться до лісової галузі і підприємство знову зможе приймати на роботу молодих спеціалістів.

Інспектор з кадрів                                                                                                              М.В. Бабенкова