Фінансова діяльність

Організація бухгалтерського обліку на державному підприємстві «Мелітопольське лісомисливське господарство»

        Облік на підприємстві проводиться по  ліцензійній комп’ютерній бухгалтерській програмі 1С Підприємство, версія  8.3, програма розроблена для лісогосподарських підприємств України фізичним підприємцем Клименко Віктором Андрійовичем, який входить в групу компанії «УКРПРОГРАМПРОДУКТ». Працівники програми своєчасно вносять зміни в Програмний продукт в межах Закону України «Про бухгалтерський облік» та галузевої специфікації.

       Крім того користуємося  програмами: Клієнт – Банк, Медок, Казначейська програма, проводиться електронний облік деревини. Формуємо банківські та казначейські документи, персоніфікований облік, звітність до Податкової інспекції та Пенсійного фонду, місячну та квартальну звітність.

      Відсутність бюджетного фінансування лісогосподарських підприємств, привело їх до самовиживання і кожне підприємство шукає самостійно путі для того щоб вижити та працювати. На нашому підприємстві  проводили оптимізацію чисельності, все це дало змогу скоротити чисельність,  працювало 10 бухгалтерів, а зараз працює – 4, висвободили  працівників за рахунок провадження  бухгалтерської програми 1С Підприємство.

        Не зважаючи на те, що немає бюджетного фінансування, підприємство працює, та виплачує заробітну плату, так фонд заробітної плати за 7 місяців 2018 року склав – 2816,6 тис. грн., та станом на 01.08.2018 року підприємством сплачено всього 2231 тис. грн. податків, зборів, обов’язкових платежів та єдиний соціальний внесок у сумі – 650 тис. грн.  Недоїмки перед бюджетом та фондами немає.

Головний бухгалтер                                                                                               Л.М. Москаленко

Фінансова діяльність по Державному підприємству «Мелітопольське лісомисливське господарство» за 7 місяців 2018 року

      За 7 місяців 2018 року обсяг реалізованої продукції на підприємстві склав  — 6058 тис. грн.

      За 6 місяців 2018 року підприємством отримано 63 тис. грн.. чистого прибутку, або 315% до 20 тис. грн.. отриманих у минулому році.

        На ведення лісового господарства витрачено – 4384  тис. грн.., з них: 3591,8 тис. грн.  власних коштів, 792,2 тис. грн.. кошти обласного бюджету.

       Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 7 місяців 2018 року склала 78 осіб, в порівнянні з відповідним періодом 2017 роком – 84 особи зменшилась на 6 чоловік  і склала 92,9%.

            Фактична чисельність працюючих на цей час на підприємстві 79 чоловік із 83 чоловік по списковій чисельності.

       Фонд заробітної плати за 7 місяців 2018 року склав 2816,6 тис. грн.,  118,8% до відповідного періоду минулого року (2371,6 тис. грн.). Зростання відбулось у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. На теперішній час заборгованості по заробітній платі не має.

        Станом на 01.08.2018 року підприємством сплачено всього 2231 тис. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів, а саме  до державного бюджету – 967 тис. грн.,  до місцевого  бюджету – 615 тис. грн., єдиний внесок у сумі – 650 тис. грн..

            Недоїмки перед бюджетом та фондами немає.

          Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 01.08.2018 року складає – 8 тис. грн.

           Кредиторська заборгованість станом на 01.08.2018 року складає – 379 тис. грн.

Головний бухгалтер                                                      Л.М. Москаленко

       Дохід від реалізації продукції та послуг  по державному підприємству «Мелітопольське лісомисливське господарство» станом на 01.08.2018 року   склав – 6058 тис.  грн.  без ПДВ, що  у порівнянні з   2017 роком на 1458  тис. грн.. більше.  Збільшення реалізації  відбулось за рахунок  реалізованих дров, саджанців, продукції сільського господарства. Це дало можливість  вчасно виплачувати заробітну плату працівникам та  сплачувати податки по єдиному соціальному зносу, податку з доходів фізичних осіб, військовому збору.

         У зв’язку зі змінами внесеними до Закону України «Про оплату праці», підприємство повинне доплачувати працівникам до мінімальної заробітної плати , а саме 3723 грн.   Підприємством такої доплати за цей період було виплачено  – 46  тис. грн.

       Станом на 01.08.2018 року на підприємстві дебіторської заборгованості немає,  а поточна кредиторська заборгованість  – 244 тис. грн.

Головний бухгалтер      Москаленко Л.М.

          Дохід від реалізації продукції та послуг  на державному підприємстві «Мелітопольське лісомисливське господарство» станом на 01.04.2018 року   склав – 2519 тис.  грн.  без ПДВ, що  у порівнянні з   2017 роком на 479  тис. грн.. більше.  Збільшення реалізації відбулось за рахунок  реалізованих дров, саджанців та продукції сільського господарства.  Це дає можливість  вчасно виплачувати заробітну плату працівникам та  сплачувати податки по єдиному соціальному зносу, податку з доходів фізичних осіб, військовому збору.

          Згідно  змін внесених до Закону України «Про оплату праці», ми повинні доплачувати працівникам до мінімальної заробітної плати, а саме 3723 грн.  У звязку з цим підприємство доплатило  43  тис. грн.

    Станом на 01.04.2018 року на підприємстві дебіторської заборгованість немає,  а кредиторська заборгованість  – 244 тис. грн. вона поточна.  

Головний бухгалтер                                                                                                            Л.М. Москаленко

Додаток до річного плану закупівель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016 №490

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2018 рік
1. Найменування замовника*.- Державне підприємство «Мелітопольське
лісомисливське господарство».
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. — 00991976.
3. Конкретна назва предмета закупівлі. — Нафта і дистиляти: Бензин А-92 (або
еквівалент). Дизельне паливо (або еквіваленті. Дизельна олива (або
еквівалент).
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).
— ДК 021:2015 09130000-9 «Нафта і дистиляти», а саме: ДК 021:2015
09132000-3 «Бензин» (Бензин А-92 або еквівалент). ЯК 021:2015 09134200-9
«Дизельне паливо» ( Дизельне паливо або еквівалент). ДК 021:2015
09134100-8 «Дизельна олива» (Дизельна олива або еквівалент).
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) — 2282 — Окремі заходи по
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі. — 644800 грн 00 коп. (шістсот сорок чотири тисячі
вісімсот гривень 00 коп).
7. Процедура закупівлі. — відкриті торги.
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. — квітень 2018 року.
9. Примітки.
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Затверджений рішенням тендерного комітету № 3 від 02 квітня 2018 року.
додаток до річного плану

Головний економіст                                                                                                                           Т.В. Орда