Правильний підхід до організаційно-економічних основ раціонального використання машино-тракторного парку, освоєння необхідних і найбільш поширених експлуатаційних розрахунків та творче впровадження науково-обгрунтованих систем у практику виробництва забезпечує високоефективне використання техніки. Це створює умови для оптимізації агротехнічних строків проведення польових і лісокультурних робіт при високоякісному використанні виробничих процесів з мінімальними затратами праці.

Головний механік
ДП «Мелітопольське ЛМГ»
Грибов Олександр Васильович