ПРОТОКОЛ

конференції Запорізької обласної організації

Товариства лісівників України

11 лютого 2020 року                                                                     м. Запоріжжя

Обласна організація налічує – 437 чол.

Обрано делегатами конференції – 20 чол.

Присутні на конференції – 19 чол.

Відсутні з поважних причин – 1 чол.

Голова зборів – Полуліх М.С..

Секретар зборів – Добровольська І.О.

Голова лічильної комісії – Буртильова О.С.

Запрошені:

Голова Президії Запорізької обласної організації УТМР – Леміш О.М.;

Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ВНЗ ВМРоЛ «Україна» — Лисенко В.І.;

Голова правління Запорізького обласного відокремленого підрозділу ФМСУ – Малюк В.М.;

Директор Запорізького обласного відокремленого підрозділу Громадської спілки «Всеукраїнська організація мисливців та користувачів мисливських угідь» — Постін В.В.

Порядок денний:

1. Про проекти законів (реєстр. №2448) про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство і полювання» (щодо змін порядку обліку тварин, які віднесені до державного мисливського фонду) та (реєстр. №2351) про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

2. Про проекти законів реєстр. №2351) про внесення змін до деяких законодавчих актів України

  1. Слухали: Про проекти законів (реєстр. №2448) про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство і полювання» (щодо змін порядку обліку тварин, які віднесені до державного мисливського фонду) та (реєстр. №2351) про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Доповідав: голова Запорізької обласної організації Товариства лісівників України Полуліх М.С.

Виступили: Заступник голови обласної організації ТЛУ, директор ДП «Поогівське ЛМГ» Носик В.І.;

директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ВНЗ ВМРоЛ «Україна» — Лисенко В.І.;

головний лісничий ДП «Запорізьке ЛМГ» — Хижняк Б.С.;

головний мисливствознавець ДП «Мелітопольське ЛМГ» — Ніколаєв В.А.

Голова Президії Запорізької обласної організації УТМР – Леміш О.М.;

Голова правління Запорізького обласного відокремленого підрозділу ФМСУ – Малюк В.М.

В своїх виступах всі виступаючі одноголосно не підтримують зміни до проектів законів(реєстр. №2448) та (реєстр №2351), так як вони обмежують види господарської діяльності суб’єктами ведення лісового та мисливського господарства в Запорізькій області.

Законопроектом (реєстр. № 2351) передбачається подальше обмеження  окремих заходів лісового та мисливського господарства на територіях, які можуть бути віднесені до природоохоронних з ініціативи місцевих рад та вносять нові обмеження у проведення необхідних лісогосподарських заходів в даних лісових насадженнях. Крім того санітарними правилами (в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року № 756) уже враховано в пункті 30, де зазначено: доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначається комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів, які надають інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції.

До складу комісії входять представники органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або територіального органу Держлісагентства, органу місцевого самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують суцільної санітарної рубки, державного спеціалізованого лісозахисного підприємства, власника лісів, постійного лісокористувача.

Для обстеження насаджень у межах природно-заповідного фонду до складу комісії включається також представник обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим — органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

За результатами такого обстеження складається акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, в якому зазначаються категорія лісів, таксаційна характеристика насаджень за матеріалами лісовпорядкування, причини їх пошкодження, всихання, обґрунтування необхідності проведення суцільної санітарної рубки та строків її проведення, а також пропонуються способи і строки лісовідновлення, заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень. Несвоєчасне проведення суцільних санітарних рубок, в більшості випадків приводить до збільшення захаращених площ лісових насаджень які складають небезпеку для здорових деревостанів та являються пожежонебезпечним осередками, де в першу чергу виникають лісові пожежі.

Також неприйнятним є збільшення сезону тиші за ініціативи місцевих органів влади, що буде негативно впливати на господарську діяльність підприємств та приведе до відтоку працівників з галузі лісового господарства, яких і так не вистачає в нашій області.

Законопроектом (реєстр. №2448) пропонуються внесення змін до впровадження системи відкритого доступу громадськості до стану популяцій мисливських тварин у проведенні їх обліку та встановлення лімітів на їх вилучення (добування), розробка та затвердженнянауково-обґрунтованих методик обліку диких тварин з залученням представників науковців, громадських організацій (діяльність яких пов’язана із захистом навколишнього середовища і (або) об’єктів тваринного світу) та інші інституції громадянського суспільства.

Так на даний час сучасні науково-обґрунтовані методики первинного обліку мисливських тварин, розробленої та затвердженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відсутні. І в цьому напрямку необхідно працювати.

Проте даний законопроект (реєстр. № 2448 від 14.11.2019) має основну мету не розробку та затвердження науково-обґрунтованих методик обліку диких тварин з залученням представників науковців, громадських організацій (діяльність яких пов’язана із захистом навколишнього середовища і (або) об’єктів тваринного світу) та інші інституції громадянського суспільства, а саме втручання громадськості, громадських організацій (діяльність яких пов’язана із захистом навколишнього середовища і (або) об’єктів тваринного світу) та інших інституцій громадянського суспільства в господарську діяльність господарств (підприємств), які займаються веденням мисливського господарства.

Так вносяться зміни, що на вимогу громадянина України, або природоохоронної громадської організації, або органу місцевого самоврядування в мисливських угіддях будь-яких користувачів може проводитися контрольний облік мисливських тварин певного виду (певних видів), проте не вказується за чий рахунок буде проводитись контрольний облік та у разі не підтвердження розбіжності між даними про кількість (щільність) мисливських тварин, наданими користувачем мисливського угіддя, та даними комісії в два і більше разів в меншу сторону, саме яка передбачена за це відповідальність ініціатору контрольного обліку, за чий рахунок витрати.

В середньому в господарствах полювання проводиться на 5-10 видів мисливських тварин. Якщо ініціатор буде вимагати проведення контрольного обліку по кожному виду окремо, то це призупинить роботу господарства і господарство даним законопроектом від цього не захищено, хоча всі користувачі мисливських угідь є суб’єктами господарювання, які надають робочі місця, сплачують податки до бюджетів різних рівнів та виплачують заробітну плату працівникам.

Вимоги громадян України, громадськості, громадських організацій (діяльність яких пов’язана із захистом навколишнього середовища і (або) об’єктів тваринного світу) та інших інституцій громадянського суспільства повинні носити лише рекомендаційний характер або реалізація вимог повинна  бути за кошт ініціатора  а не держави, так як користувачами мисливських угідь є  і державні лісогосподарські підприємства.

Для здійснення державного нагляду, контролю за природоохоронним законодавством в частині ведення мисливського господарства є достатньо державних органів влади при яких є відповідні громадянські та громадські інституції. 

В даному законопроекті передбачено лише збільшення забов’язання  та відповідальності користувачів мисливських угідь, які потребують відповідного фінансового навантаження на господарство, в зв’язку із втручанням в їх господарську діяльність громадян України, громадськості, громадських організацій (діяльність яких пов’язана із захистом навколишнього середовища і (або) об’єктів тваринного світу).

На підставі вищенаведеного пропонуємо на підтримувати  проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (щодо зміни порядку обліку тварин, які віднесені до державного мисливського фонду) (реєстр. № 2448 від 14.11.2019), поданий народним депутатом України Качурою О.А., в даній редакції.

Вирішили:

1.Звернутись до народних депутатів від Запорізької області, не підтримувати вищезазначені зміни до законопроектів (реєстр. №2351) та (реєстр. №2448) так як прийняття  цих змін негативно вплинуть на роботу лісомисливських підприємств та користувачів мисливських угідь.

2. Передати рішення і звернення конференції по суті законопроектів до Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України .

Голосували: «за»- 23, «проти» — 0, «утрималися» — 0

Голова конференції                                                           М.С. Полуліх

Секретар конференції                                                       І.О. Добровольська